VVE

Op 14 april 2016 heb ik mijn VVE certificaat gehaald. Samen met nog 13 andere F&F gastouders van Berend Botje zijn wij de eerste gastouders (en misschien wel van Nederland!) die speciaal geschoold zijn in Voor- en Vroegschoolse Educatie. Het oorspronkelijke doel van VVE was om peuters en kleuters met een mogelijke (taal )achterstand beter voor te bereiden op de basisschool. Inmiddels is de doelstelling verbreed: het gaat nu om een betere en bredere ontwikkeling van 0 tot 12-jarigen op kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en dus ook nu bij gastouders. 

Klaar voor de start!
Er zijn veel VVE-programma's beschikbaar. Berend Botje heeft gekozen voor het programma Startblokken. Startblokken is een ontwikkelingsgerichte methode om de brede (niet alleen de taal) ontwikkeling van kinderen optimaal te stimuleren. De methode Startblokken is anders dan de meeste VVE programma’s.

Het gaat uit van het kind, het spel en zijn of haar interesses.

Er liggen geen kant en klare thema’s klaar. Startblokken gaat uit van de interesses van het kind. Vanuit deze interesse wordt gekeken hoe kinderen met het onderwerp zo echt mogelijk – als in een werkelijke wereld – aan de gang kunnen via spel. De nadruk ligt op spelen. Waarom? Omdat het de meest natuurlijke manier voor een kind is. Kinderen leren door na te doen/imiteren = spel!

Als gastouder weten wij wat er bij onze gastkinderen speelt; of er een baby is geboren, er een brand in de buurt is geweest, iemand ziek is enz. Hierop spelen wij in en bouwen er een thema omheen. Hierdoor zullen de kinderen sneller en meer informatie oppakken. Dit gaat beter dan wanneer je ze zomaar laat spelen of een thema/informatie over ze uitstort wat geen aansluiting of speluitnodiging heeft.

Veel consultatiebureaus geven tegenwoordig aan ouders het advies om voor VVE-gecertificeerde kinderopvang te kiezen. Als gecertificeerde VVE gastouders  onderscheiden wij ons door extra goede, professionele opvang te bieden!