Kostenindicatie & Aanmelden

Meer informatie ?

Beatrixlaan 16
1661 BN - De Weere

Is er nog een plek vrij?

Is er nog een plek vrij?

Helaas voor diegene die opvang zoekt, zitten we alle dagen helemaal vol.

Natuurlijk mag je altijd bellen of er al verandering in is gekomen.